Asenizācija

Asmāra Eko, SIA

Asmāra Eko, SIA

Asenizācijas pakalpojumi, augstspiediena skalošanas pakalpojumi, cauruļvadu aizdambējumu likvidēšana, ūdens un kanalizācijas sistēmu apkopes darbi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkope, remonts un izbūve, cauruļvadu TV inspekcija.