Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem, brīdinājumi un izpildrīkojumi par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumi par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu

NĪN aprēķina administratīvie akti: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 6.panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

 
Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9981 Ābrams Einārs 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9983 Kibitkina Elena 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9985 Kļimova Jeļena 09.02.2018.
24.01.2018. Maksāšanas paziņojums 18-9982 Krūmiņš Pēteris 09.02.2018.

Brīdinājumi un lēmumi par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu: Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums

Izpildes

termiņš

24.04.2018. Brīdinājums 01-11.2/677 Oksana Čerņavska 26.04.2018. 14.05.2018. 
24.04.2018. Brīdinājums 01-11.2/678 Andrels Basihins 26.04.2018. 14.05.2018.
26.04.2018. Brīdinājums  01-11.2/678 Jolanta Lazareva 27.04.2018.  16.05.2018.
14.05.2018. Brīdinājums 01-11.2/758 Džilea Žans Pjērs Tranšants 15.05.2018. 03.06.2018.
21.05.2018. Brīdinājums 01-11.2/796 Jolanta Lazareva 22.05.2018. 22.06.2018.
26.06.2018. Brīdinājums 01-11.2/1260 Ainārs Ābrams 26.06.2018. 11.07.2018
10.10.2018 Brīdinājums 01-11.2/2146 Viktors Tihonovs 12.10.2018. 30.10.2018

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 91.panta 3.daļu darām zināmu, ka Carnikavas novada dome ir izdevusi sekojošus dokumentus:

 
Dokumenta izdošanas datums Dokumenta veids Dokumenta numurs NĪN maksātājs Publicēšanas datums Izpildes

termiņš

19.06.2018. Izpildrīkojums Nr.158 01-11.2/1188 Andrejs Basihins 25.06.2018.  
18.06.2018. Izpildrīkojums Nr.149 01-11.2/1183 Juris Iviņš 25.06.2018.  
18.06.2018.  Izpildrīkojums Nr.152 01-11.2/1180 Karens Gukasjans 25.06.2018.  
19.06.2018. Izpildrīkojums Nr.157 01-11.2/1189 Oksana Čerņavska 25.06.2018.  
18.07.2018. Izpildrīkojums Nr.200 01-11.2/ Igor Oleynichenko 19.07.2018. 06.08.2018.
 18.07.2018.  Izpildrīkojums Nr.201  01-11.2/  Džilea Žans Pjērs Tranšants  19.07.2018. 06.08.2018.
29.08.2018
29.08.2018. Izpildrīkojums Nr.227 01-11.2/1685 Ainārs Ābrams 30.08.2018. 16.09.2018
29.11.2018. Izpildrīkojums Nr.305 01-11.2/2726 Viktors Tihonovs 30.11.2018. 16.12.2018
 
NĪN maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Carnikavas novada domē, Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā. Tālrunis saziņai: 67993418.
01-11.2/1260