Domes vadība

Vārds uzvārds Amats Kontakti
daiga mierina 2018
Daiga Mieriņa
Domes
priekšsēdētāja


Tālr. 29180607
daiga.mierina[at]carnikava.lv

Genovefa Kozlovska
Genovefa Kozlovska
Priekšsēdētājas
vietniece


Tālr. 26441566
genovefa.kozlovska[at]carnikava.lv

 MG 0620
Raimonds Garenčiks
Pašvaldības
izpilddirektors
Tālr. 67993589, 29221475
raimonds.garenciks[at]carnikava.lv

Administratīvā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
lubova petrovska 2016
Ļubova Petrovska
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993545; 28317909
lubova.petrovska[at]carnikava.lv

  
Dzintra Birze 533x800
Dzintra Birze
Vecākā lietvede


Tālr. 67993545; 20237580
dzintra.birze[at]carnikava.lv

Dārta Zaļkalne Lietvede
Tālr. 67993545; 
darta.zalkalne[at]carnikava.lv
Guntis Jakobsons
Guntis Jākobsons
Saimniecības pārzinis

Tālr. 26121586
guntis.jakobsons[at]carnikava.lv

Brigita Bukse
Brigita Pukse
Arhivāre Tālr. 67993418; 20235119
brigita.pukse[at]carnikava.lv

Administratīvā komisija

Vārds uzvārds Amats Kontakti
agris grinvalds 2018
Agris Grīnvalds

Administratīvās komisijas sekretārs


Tālr.27806111, 

agris.grinvalds[at]carnikava.lv

Attīstības un plānošanas nodaļa

 

Vārds uzvārds

Amats

Kontakti

Inara Stalidzane1
Ināra Stalidzāne
Nodaļas vadītāja 
Tālr. 67992362, 29475130
inara.stalidzane[at]carnikava.lv
Diana Curiska
Diāna Čūriška
Nodaļas vadītājas
vietniece 
Tālr. 67992362, 28615546
diana.curiska[at]carnikava.lv
vilis zinkevics
Vilis Zinkevičs

Attīstības speciālists

Tālr. 67992362, 29160310
vilis.zinkevics[at]carnikava.lv
inese kina 2018
Inese Kīna

Attīstības speciāliste

Tālr. 67992362, 20232807
inese.kina[at]carnikava.lv
maris lazdins 2018
Māris Lazdiņš

Attīstības speciālists

Tālr. 67992362, 29423659
maris.lazdins[at]carnikava.lv
Gundega Ulme
Gundega Ulme
"Life" projekta vadītāja
Tālr. 67992362
gundega.ulme[at]carnikava.lv
 
Linda Ose "Life" projekta vides eksperte   linda.ose[at]carnikava.lv
edgars pudzis 2018
Edgars Pudzis
Attīstības speciālists
Tālr. 26005064
edgars.pudzis[at]carnikava.lv
 
Jānis Kravalis 
Lauku attīstības konsultants 
Tālr. 27763321

Bāriņtiesa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ineta stasule 2018
Ineta Stjasule
Priekšsēdētāja

Tālr. 67993787, 28633407
barintiesa[at]carnikava.lv
ineta.stasjule[at]carnikava.lv
Nataļja Jefremova 
Nataļja Jefremova
Priekšsēdētājas vietniece Tālr. 67993787
nataļja.jefremova[at]carnikava.lv
Inga Reimane
Inga Reimane
Sekretāre Tālr. 67993787; 25433029
Inga.reimane[at]carnikava.lv

Bibliotēka

Vārds uzvārds Amats Kontakti
rsz 142
Ilze Ezermale
Bibliotēkas vadītāja Tālr. 67993181, 29505867  
ilze.ezermale[at]carnikava.lv 
rsz 13
Ilze Gruzdiņa
Bibliotekāre Tālr. 67993181, 29657996
biblioteka[at]carnikava.lv


Būvvalde

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Ainars Grikmanis
Ainārs Grikmanis

Nodaļas vadītājs
Tālr. 67993428, 27878190
ainars.grikmanis[at]carnikava.lv
Zintis Varts
Zintis Varts

Teritorijas plānotājs 
Tālr. 67993428, 20237346
zintis.varts[at]carnikava.lv
Andris Jakobsons1 800
Andris Jākobsons
Būvinspektors Tālr. 67993428; 27839720
andris.jakobsons[at]carnikava.lv
maris strazds 2018
Mārtiņš Strazds
Arhitekts Tālr. 67993428
martins.strazds[at]carnikava.lv
Dina Daugaviete
Dina Daugaviete
Nekustamā īpašuma speciāliste Tālr. 67993388, 20236813
dina.daugaviete[at]carnikava.lv

Carnikavas Komunālserviss

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Gunars Dzenis
Gunārs Dzenis

Direktors

Tālr. 67993705, 29154170
gunars.dzenis[at]carnikava.lv
lauris bernans 2018
Lauris Bernāns
Direktora vietnieks Tālr. 28378568
lauris.bernans[at]carnikava.lv
elina klindzane 2018
Elīna Klindžāne
Juriste Tālr. 67993705, 29324259
elina.klindzane[at]carnikava.lv
aiva smite 2018
Aiva Šmite
Lietvede-klientu apkalpošanas speciāliste Tālr. 67993705
komunalserviss[at]carnikava.lv
Elita Buša
Personāla  speciāliste
Tālr. 67993705, 29264148
elita.busa[at]carnikava.lv
pjotrs spakovs 2018
Pjotrs Špakovs
Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29252804
pjotrs.spakovs[at]carnikava.lv
Rita Tjarve
Rita Tjarve
Labiekārtošanas
nodaļas vadītāja
Tālr. 67993705, 29569973
rita.tjarve[at]carnikava.lv
martins leitans 2018
Mārtiņš Leitāns
Ceļu un tiltu būvinženieris Tālr. 67993391, 20254045
martins.leitans[at]carnikava.lv
 Edgars Sliede
Edgars Sliede
Vides pārvaldības nodaļas vadītājs Tālr. 67993391, 26466099
edgars.sliede[at]carnikava.lv
Edgars Sliede
Inese Silamiķele
Vides inženiere
Tālr. 67993391
inese.silamikele[at]carnikava.lv
Ivars Slagis 533x800
Ivars Slāģis
Vecākais hidrotehnisko
būvju būvinženieris
Tālr. 67993391, 29372825
ivars.slagis[at]carnikava.lv
arnis puke 2018
Arnis Puķe
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Tālr. 67993705, 29439225
arnis.puke[at]carnikava.lv
Andris Solovjovs
Andris Solovjovs
Ūdenssaimniecības nodaļas vadītājs
Tālr.26108289
andris.solovjovs[at]carnikava.lv
valdis krampans 2018
Valdis Krampāns
Inženiertehnisko būvju brigadieris
Tālr. 29263677
valdis.krampans[at]carnikava.lv
lidija revele 2018
Lidija Rēvele
Ūdenssaimniecības speciāliste

Tālr. 20261555
lidija.revele[at]carnikava.lv

Ojārs Ošiņš
Inženierkomunikāciju piesaistes speciālists Tālr. 67992885, 29330886
ojars.osins[at]carnikava.lv

Ilona Sakoviča

Iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993705
ilona.sakovica[at]carnikava.lv
gatis melnis 2018
Gatis Melnis
Galvenais enerģētiķis
Tālr. 67993391, 22012356
gatis.melnis[at]carnikava.lv
gunars persis 2018 
Gunārs Persis

Siltumtehniķis
Tālr. 67993391, 20262008
Dagnija LiepkalneDagnija Liepkalne
Vides un darba 
aizsardzības speciāliste
Tālr. 67993391,  26467758
dagnija.liepkalne[at]carnikava.lv

  Ineta Bokane

Ineta Bokāne
Komunālo maksājumu
grāmatvede
Tālr. 67992885
ineta.bokane[at]carnikava.lv
Valentīna Liepiņa Kapu pārzine Tālr. 29638837

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola

Vārds uzvārds Amats Kontakti
igors dorins 2018
Igors Doriņš
Direktors
Tālr. 29231417
igors.dorina[at]carnikava.lv
maksla[at]carnikava.lv

aija didrihsone 2018

Aija Didrihsone

Direktora vietniece

Tālr. 27850470

aija.didrihsone[at]carnikava.lv

ilze briede 2018

 Ilze Briede

Lietvede

Tālr. 29451856

ilze.briede[at]carnikava.lv

Carnikavas pamatskola

Vārds uzvārds Amats Kontakti

aija patkovska 2018
Aija Patkovska

Direktore

Tālr. 28660408
aija.patkovska[at]carnikava.lv

eva odzina 2018

 

 

Eva Odziņa

Direktores vietniece izglītības jautājumos Tālr. 26438896
eva.odzina[at]carnikava.lv
simona caupala 2018
Simona Čaupala
Direktores vietniece audzināšanas darbā Tālr. 28636429
simona.caupala[at]carnikava.lv
Valdis Sniedze Pomaskovs
Valdis Pomaskovs
 Direktores vietnieks
 saimniecības jautājumos
valdis.pomaskovs[at]carnikava.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vārds uzvārds
Amats
Kontakti
Sanita Pundina1
Sanita Pundiņa 
 
Vadītāja
Tālr. 67992303; 28356344
sanita.pundina[at]carnikava.lv

Finanšu vadības nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Inguna Lulle
Ingūna Lulle
Nodaļas vadītāja
Tālr. 25901088
inguna.lulle[at]carnikava.lv
anita snigireva 2018Anita Snigireva Vadītājas vietniece,
galvenā grāmatvede
Tālr. 67993591
anita.snigireva[at]carnikava.lv
Aija Andreiko 533x800
Aija Andreiko
Vecākā grāmatvede Tālr. 67993591, 26120302
aija.andreiko[at]carnikava.lv
UKL 5392Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940Liene Sobolovna
Vecākā
grāmatvede
Tālr. 67993591, 22035524
liene.sobolovna[at]carnikava.lv
MG 1278
 
 
 
 
 
Ilga Balode
Nekustamā īpašuma nodokļu inspektore  Tālr. 67993418, 22044751
ilga.balode[at]carnikava.lv
UKL 5399Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Dace Pundiņa
Vecākā grāmatvede Tālr. 67992945, 25642708
dace.pundina[at]carnikava.lv
UKL 5394Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Inga Jučere
Grāmatvede Tālr. 67992945
inga.jucere[at]carnikava.lv
Dagnija Aditaja
Dagnija Adītāja
Grāmatvede Tālr. 67992945
dagnija.aditaja[at]carnikava.lv

Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti

maris lazdins 2018

 

Māris Lazdiņš
Vadītājs
Tālr. 67992362, 29423659
maris.lazdins[at]carnikava.lv
Martins Kalnietis labots
 Mārtiņš Kalnietis
Datorsistēmu un datortīklu
administrators
 Tālr. 20216871
 martins.kalnietis[at]carnikava.lv

Izglītības un kultūras nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
UKL 5453Foto AnsisKluciswww.fotoaka.lvansis.klucis40fotoaka.lv29138940
Elita Terentjeva
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993590, 28615155
elita.terentjeva[at]carnikava.lv
Antra Krasta

Antra Krasta

Izglītības speciāliste Tālr. 29389606
antra.krasta[at]carnikava.lv

Juridiskā nodaļa

Vārds uzvārds Amats Kontakti
ilona gotharde 2018
Ilona Gotharde
Nodaļas vadītāja Tālr. 67993388
ilona.gotharde[at]carnikava.lv
Rita Rossoha Sadovica
Rita Rossoha - Sadoviča
Juridiskās nodaļas vadītājas vietniece

 Tālr. 67993388
 rita.rossoha[at]carnikava.lv

evija sefere 2018
Evija Šefere
Juriste-iepirkumu speciāliste
Tālr. 67993388, 25678989
evija.sefere[at]carnikava.lv
 
edgars viksne 2018
Edgars Vīksne
Jurists
Tālr. 26306907, 67993388
edgars.viksne[at]carnikava.lv

Klientu apkalpošanas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
  CARNIKAVIESHI2015 0469
 Marina Ziemele
Speciāliste Tālr. 67993814, 29124828
marina.ziemele[at]carnikava.lv


Vita Lejniece
Vecākā referente Tālr. 67993814
vita.lejniece[at]carnikava.lv 
 inga caupala 2018
 Inga Čaupala
Lietvede Tālr. 67993814; 29840610
inga.caupala[at]carnikava.lv 

Carnikavas Novadpētniecības centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Olga Rinkus
Olga Rinkus
Vadītāja

Tālr. 29128086
olga.rinkus[at]carnikava.lv

Maija Sarkane
Maija Sarkane

Speciāliste


Tālr. 29128086
maija.sarkane[at]carnikava.lv

Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas diennakts tālr. 22006686

Vārds uzvārds Amats Kontakti
gints dzirkalis
 
 
Gints Dzirkalis
Priekšnieks
Tālr. 25626704
UKL 6444 Foto Ansis Klucis www fotoaka lv Elena new2
 
Elēna Spilva

Vietniece

Vecākā inspektore/lietvede

Tālr. 67383734, 29442243
elena.spilva[at]carnikava.lv
grigorjevs 2017
Dmitrijs Grigorjevs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Sergejs Mardarenko 800
Sergejs Mardarenko
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
baumanis 2017
Juris Baumanis
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
martins jirgensons 2018 
Mārtiņš Jirgensons
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Policija deniss 800
Deniss Beļinovs
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
dagnis freidenferlds 2018
Dagnis Freidenfelds
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
helmuts smits 2018
Helmuts Šmits
Vecākais inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
aivars grinbergs 2018
Aivars Grinbergs
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv
Jānis Dovmanis
Jānis Dovmanis
Inspektors Tālr. 67383734, 22006686
policija[at]carnikava.lv

Pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš”

Vārds uzvārds

Amats
Kontakti
Ina Melkina1
Ina Melkina
Vadītāja Tālr. 67993671, 29473738
ina.melkina[at]carnikava.lv
Diana Locmele
Diāna Ločmele
Vadītājas vietniece  Tālr. 67993690
diana.locmele[at]carnikava.lv

evita lukina 2018

Evita Lūkina

Kancelejas pārzine Tālr. 67993690, 29235459
evita.lukina[at]carnikava.lv

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
agnese germane 2018 
Agnese Ģērmane
 Vadītāja  

Tālr. 67992812, 28354350

agnese.germane[at]carnikava.lv

IC 2 
Ilze Cerbule
Speciāliste Tālr. 67992812, 26669171
ilze.cerbule[at]carnikava.lv

Sociālais dienests

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis",
Tālr. 67993543, e-pasts: piladzis[at]carnikava.lv

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 
Tālr. 67903011,  e-pasts: gunita.dzene[at]carnikava.lv


Vārds, uzvārds


Amats

Kontakti
CARNIKAVIESHI2015 0317 
Daiga Landsmane
Vadītāja

Tālr. 67993101; 20243515
daiga.landsmane[at]carnikava.lv

Kontaktpersona saziņai personām ar alternatīvo statusu.
Pieņemšanas laiki: pirmdien un ceturtdien
no plkst. 8.00 - 17.30 (pusdienas
pārtraukums no plkst. 12.00 - 12.30)

Edite Cipaite
Edīte Čipaite
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Tālr. 67993101, 20235386
Sanita Sulce 533x800
Sanita Šulce

Sociālā darbiniece
Tālr. 67993101, 20254044
sanita.sulce[at]carnikava.lv  
gunita dzene 2018
Gunita Dzene

Brīvā laika pavadīšanas 
centra "Kadiķis" vadītāja

Tālr. 67903011, 20232044
gunita.dzene[at]carnikava.lv
Dzintra Viksne
Dzintra Vīksne
Sociālā darbiniece Tālr. 67993543; 26662567
dzintra.viksne[at]carnikava.lv
Velga Krampane
Velga Krampāne
Aprūpētāja Tālr. 67993101
Gunta Jākobsone
Gunta Jākobsone
 Aprūpētaja  Tālr. 67993101
Maruta Ivanova
Maruta Ivanova
 Sociālā aprūpētāja
Tālr. 67993543
maruta.ivanova[at]carnikava.lv
Daina Mozeiko 8
Daina Možeiko
Pedagogs dienas centrā
Tālr. 67993543, 20242308
daina.mozeiko[at]carnikava.lv
Daina Mozeiko
Gerda Jeļiņevska

Sociālās palīdzības
organizatore

Tālr. 22044198
gerda.jelinevska[at]carnikava.lv

Sporta stratēģijas nodaļa

Vārds, uzvārds Amats Kontakti
edvins krums 2018
Edvīns Krūms
 
Sporta stratēģijas nodaļas vadītājs
Tālr. 28662982
edvins.krums[at]carnikava.lv

Tautas nams "Ozolaine"

 

 Vadītājs

 Tālr. 67993688

CARNIKAVIESHI2015 0350
Agnija Saprovska

Vadītājas vietniece

Tālr. 67993688; 29541105
tautasnams[at]carnikava.lv
agnija.saprovska[at]carnikava.lv

Zaiga Zalkalne
Zaiga Zaļkalne
Saimniecības pārzine Tālr. 67993688 
Silvija Petersone
Silvija Pētersone
Dežurante Tālr. 67993688 
Kristaps Taburs
Kristaps Taburs
Kultūras pasākumu
tehniskais režisors;
Tālr. 28483700

Tūrisma informācijas centrs

Vārds uzvārds Amats Kontakti
Inga Daugaviete

Attīstības speciāliste tūrisma un uzņēmējdarbības jautājumos

Tālr. 67708443, 29326285

inga.daugaviete[at]carnikava.lv