Drukāt

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis"

Kadikis eka 800

Brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" 
Adrese: Cīruļu iela 10, Kalngale
Tālr. 20232044

Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" vadītāja: Gunita Dzene
Tālr. 20232044
E-pasts: gunita.dzene[at]carnikava.lv

Senioru biedrība "Paeglis"
Tikšanās "Kadiķī" katru otrdienu plkst. 10.00. Aicināti visi seniori!
 
Biedrība "Kalngalieši"
Biedrības pārstāvju tikšanās notiek vienu reizi mēnesī, tuvāka informācija pa tālr. 20232044.
 
Līnijdejas: vadītāja - Ināra Vonda
Tālr. 26499940
Katru ceturtdienu 18.30.