Desmit Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām tiks izstrādāti ilgtspējas enerģētikas un klimata plāni, tostarp - Carnikavai

.

zemeslode louis reed 779919 unsplashAr Rīgas plānošanas reģiona (RPR) atbalstu desmit reģiona pašvaldībām tiks izstrādāti ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāni 2050. gadam ar mērķi samazināt enerģijas patēriņu un samazināt klimata pārmaiņas. Vienošanās ir noslēgta ar Tukuma, Limbažu, Ķekavas, Carnikavas, Salaspils, Ādažu, Siguldas, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes pašvaldību.

Izsole par nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 2A atzīta par nenotikušu

.

IZSOLEDome 5. decembra ārkārtas sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā – 27.11.2018. mutisko izsoli par nenotikušu.

Lai 2019. gadā saņemtu NĪN atlaidi, jāvēršas domē ar iesniegumu

.

NIN bildeCarnikavas novada dome arī 2019. gadā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 70% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.