Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Domes eka 2016 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1.panta 5.punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164.panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu fiziskām personām.