Lems par atbalstu plūdos skartajiem mājokļiem

.

Pludi Pargauja1 800.JPGŠogad pavasara plūdi Carnikavas novadā kopumā skāra aptuveni 400 nekustamo īpašumu. Applūda gandrīz 90% no Siguļu ciema teritorijas, tai skaitā, aptuveni 350 īpašumi, bet dārzkopības sabiedrības „Līdums 2" teritorijā daļēji tika bojāti 50 nekustamie īpašumi.

Ieguldot novada attīstībā, iespēja saņemt nodokļu atlaides

.

iela 500Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos dažādos novada infrastruktūras attīstības projektos, šī gada 24.aprīlī dome nolēma atbalstīt grozījumus saistošajos noteikumos „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām Carnikavas novadā".

8.maijā notiks izsole nomas objektam Lilastē – Ziemeļu ielā 28

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 24.04.2013. lēmumu „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" nodots iznomāšanai pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.

Novada domes priekšsēdētājas apsveikums 4.maijā

.

LV karogs 450Mīļie Carnikavas novada iedzīvotāji!
 
Šī gada 4.maijā svinēsim 23.gadskārtu, kopš Latvijas valstiskuma atjaunošanas. Tā ir diena, kad ģimenē ir iespēja būt kopā, pakavēties domās par valsti, patriotismu, kā arī ikviena cilvēka devumu savai valstij un savai zemei.