9. jūlijs - visā Latvijā oficiāla brīvdiena

.

dziesmu svetki brivdienaInformējam, ka, tā kā Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku noslēguma diena šogad ir noteikta 8. jūlijā, svētdienā, tad, pamatojoties uz grozījumiem likuma “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām “ 1. pantā, 9. jūlijs šogad ir brīvdiena, un dome būs slēgta.

Carnikavas novada dome izsola nekustamo īpašumu

.

izsole amurs 800Carnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, sastāvā.

Sākas pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

.

Dome vasara1 800Šī gada 22. jūnijā stājās spēkā Carnikavas novada domē 21. martā apstiprinātie “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” Nr.SN/2018/3. Tie ir publicēti pašvaldības mājaslapā ŠEIT (sk., sākot no 13.lpp.), kā arī pieejami novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā.