Skolēni var saņemt atlaidi braukšanas biļetēm

.

vilciens 800Tuvojoties jaunā mācību gada sākumam, novada Sociālais dienests atgādina, ka izglītojamie, kas mācās Carnikavas pamatskolā (1.–9. klasē), braukšanas biļetes var saņemt ar 100% atlaidi. Savukārt vispārējās vidējās izglītības iestādēs 10.–12. klašu skolēni tiesīgi saņemt braukšanas biļetes ar 50% atlaidi uz un no izglītības iestādes citā novadā vai Latvijas pilsētā.

Žoga būvniecība jāsaskaņo ar pašvaldības būvvaldi

.

Dzivzogi4 800Carnikavas novada teritorijā žoga ierīkošana vai pārbūve jāsaskaņo pašvaldības būvvaldē, turklāt, būvējot jaunu žogu, jāievēro Carnikavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kuros noteikti ierobežojumi žogu novietojumā, materiālu izvēlē un vizuālā risinājumā.