Lai 2019. gadā saņemtu NĪN atlaidi, jāvēršas domē ar iesniegumu

.

NIN bildeCarnikavas novada dome arī 2019. gadā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli. Tādējādi ir iespējams saņemt 70% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā.

Skaidrojam, ka cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 70% atvieglojums tiks piemērots par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Jāņem vērā, ka minētais atvieglojums netiks piemērots ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējie NĪN atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā” paliek spēkā kā līdz šim.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli 2019. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu. To iespējams izdarīt šādos veidos:
Elektroniski: pašvaldības pakalpojumu portālā https://pakalpojumi.carnikava.lv/ jāizvēlas “Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu” izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
Pa pastu: iesnieguma veidlapu var lejupielādēt ŠEIT (WORD ,  PDF), aizpildīt un nosūtīt pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163.
Klātienē: ierasties Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) un aizpildīt nepieciešamo iesnieguma formu.

Sīkāka informācija pieejama Carnikavas novada domes tīmekļa vietnē un Klientu apkalpošanas centrā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie nekustamā īpašuma nodokļu inspektores Ilgas Balodes, tālr. 67993418, e-pasts: .