"Carnikavas Komunālserviss" mutiskā izsolē pārdod traktoru

.

IzsoleCarnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss” atklātā mutiskā izsolē par eiro ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktoru JCB HMV 155T-65, izlaiduma gads – 2003.
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2018.gada 27.jūnijam plkst. 14.00 aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā darba dienās no plkst. 9.00 –16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnikavā), zvanot pa tālr. 29252804, kontaktpersona Pjotrs Špakovs.

Izsole notiks 2018. gada 28. jūnijā plkst. 10.00 aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” telpās, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena –22526,73 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 2252,67 EUR pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.

Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss” kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.