Drukāt

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

IMG 4329

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava, Carnikavas novads, LV 2163
Tālr. 67993671, 67993690
E-pasts: 

Vadītāja: Ina Melkina
E-pasts:

Tālr. 67993671, 20218486

Vadītājas vietniece izglītības jomā Diāna Ločmele, tālr. 67993690, 26583447
Kancelejas pārzine Evita Lūkina, tālr. 67993690, 20219697
Medicīnas māsa Sigita Godļevska, tālr. 67993690, 28688368
Indra Ūdre, grupa „Bitītes", tālr. 67993690, 22005414
Dace Berga - grupa „Pūcītes", tālr. 25447017
Dace Lancmane - grupa „ Mārītes", tālr. 26493685
Zane Asmonaviča - grupa „Vāverēni", tālr. 25632803
Aija Valtere - grupa „Ezīši", tālr. 25442798
Vizma Siliņa - grupa „Zaķēni", tālr. 22036663
Vita Ķimene - grupa „Skudriņas", tālr. 25609859
Iveta Liepiņa - grupa „Taurenīši", tālr. 25629347
Egita Pētersone - grupa „Pelēni", tālr. 26415972
Ilze Galeniece - grupa „Gliemezīši", tālr. 26518019
Signe Pāvulāne, Lāsma Jurjāne - grupa „Sienāzīši", tālr. 28602292
Inese Ļevčenoka, Dace Tjarve - grupa „Lācēni", tālr. 27841858
Agnese Biteniece, Jolanta Ģērmane - grupa „Lapsēni", tālr. 27856191

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde „Riekstiņš" ir Carnikavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina vispārējās pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licence Nr. A60) un speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licence Nr. A61), kā arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licence Nr. A54). Pirmsskola darbojas kopš 1980. gada jūnija. „Riekstiņš" nodrošina vietas divi simti septiņdesmit diviem bērniem un strādā katru darba dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Pieteikuma veidlapa (PDFWORD) bērna uzņemšanai/atskaitīšanai Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Pieteikuma veidlapa (PDF, WORD) pašvaldības atbalsta iegūšanai privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, privātajiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.