Rakstos

Drukāt

Apstiprināts līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem 2018. gadam

.

Piejuras internatpamatskolaCarnikavas novada dome janvārī apstiprinājusi viena izglītojamā izmaksas 2018. gadam pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un Carnikavas pamatskolā. 

Saskaņā ar šo lēmumu pašvaldības līdzfinansējums par novadā deklarēta bērna izglītošanos privātajā pirmsskolas izglītības iestādē šogad būs 212,13 eiro pusotra līdz četrus gadus veciem bērniem un 145,01 eiro – bērniem obligātās sagatavošanas vecumā.

Patlaban rindā uz vietu pašvaldības PII gaida ap 200 no 2011. līdz 2016. gadā dzimušo bērnu. Lai risinātu pašvaldības bērnudārzu rindas problēmu mūsu novadā, kurš ir viens no nedaudziem Latvijā ar augošu iedzīvotāju skaitu, Carnikavas novada dome jau 2016. gada oktobrī pieņēma lēmumu pārbūvēt toreizējās Piejūras internātpamatskolas ēku par bērnudārzu, nodrošinot vietas 200 bērniem.

Pērn decembrī Carnikavas novada Būvvalde akceptēja pirmsskolas izglītības iestādes būvprojektu "Piejūras internātpamatskolas ēkas un pieguļošās teritorijas pārbūve", un saskaņā ar domes lēmumu tuvākajā laikā tiks izsludināts būvniecības darbu iepirkums.