Rakstos

Drukāt

Vienojas par darba attiecību pārtraukšanu ar Carnikavas pamatskolas direktoru

.

Skola 8 800Carnikavas novada dome ārkārtas sēdē šī gada 17. janvārī, savstarpēji vienojoties, nolēma pārtraukt darba attiecības ar Carnikavas pamatskolas direktoru Sergeju Čeveru.

Lai nodrošinātu Carnikavas pamatskolas darbības nepārtrauktību, nozīmēts iestādes vadītāja pienākumu izpildītājs. Tos piekritusi uzņemties Carnikavas pamatskolas pedagoģe Aija Patkovska, pārtraucot vispārējās pamatizglītības skolotājas pienākumu veikšanu.
A. Patkovska darba pienākumus pildīs līdz jauna Carnikavas pamatskolas direktora iecelšanai amatā.