Rakstos

Drukāt

Carnikavas skola aicina darbā angļu valodas, matemātikas un sākumskolas skolotājus

.

Pamatskola 800Tradīcijām bagātā Carnikavas skola, kas, pamatojoties uz novada izglītības attīstības stratēģiju, drīzumā pārtaps par vidusskolu, aicina darbā angļu valodas, matemātikas un sākumskolas pedagogus.
 
Mūsu prasības angļu valodas pedagogu kandidātiem:
• radošums un interese par savu mācību priekšmetu
• vēlēšanās mācīties un attīstīt savu profesionalitāti
• drosme strādāt ar inovatīvām un skolēnus aizraujošām metodēm
• griba un prasme veidot modernu mācību vidi
• interese piedalīties dažādos skolas projektos
• būt savas skolas un sava mācību priekšmeta patriotam.
 
Mēs piedāvājam:
• mācību stundu skaitu un darba slodzi atkarībā no vēlēšanās nopietni strādāt
• lielāku pamatalgu par valstī noteikto un arī pašvaldības piemaksas
• atbalstu dalībai olimpiādēs, konkursos un skolas projektos
• iespēju plānot un veidot sava mācāmā priekšmeta vidi skolā
• interesantu darba vidi un savu motivācijas sistēmu
• iespēju iesaistīties skolas padomes darbā un citās aktivitātēs
• jauniem un mazāk pieredzējušiem pedagogiem nodrošinām mentora atbalstu.
 
Mūsu prasības matemātikas pedagogu kandidātiem:
• radošums un interese par savu mācību priekšmetu
• vēlēšanās mācīties un attīstīt savu profesionalitāti
• drosme strādāt ar inovatīvām un skolēnus aizraujošām metodēm
• griba un prasme veidot modernu mācību vidi
• interese piedalīties dažādos skolas projektos
• būt savas skolas un sava mācību priekšmeta patriotam.
 
Mēs piedāvājam:
• mācību stundu skaitu un darba slodzi atkarībā no vēlēšanās nopietni strādāt
• lielāku pamatalgu par valstī noteikto un arī pašvaldības piemaksas
• atbalstu dalībai olimpiādēs, konkursos un skolas projektos
• iespēju plānot un veidot sava mācāmā priekšmeta vidi skolā
• interesantu darba vidi un savu motivācijas sistēmu
• iespēju iesaistīties skolas padomes darbā un citās aktivitātēs
• jauniem un mazāk pieredzējušiem pedagogiem nodrošinām mentora atbalstu.
 
Mūsu prasības sākumskolas pedagogu 1. klasei kandidātiem:
• radošums un interese par savu mācību priekšmetu
• vēlēšanās mācīties un attīstīt savu profesionalitāti
• drosme strādāt ar inovatīvām un skolēnus aizraujošām metodēm
• griba un prasme veidot modernu mācību vidi
• interese piedalīties dažādos skolas projektos
• būt savas skolas un sava mācību priekšmeta patriotam.
 
Mēs piedāvājam:
• mācību stundu skaitu un darba slodzi atkarībā no vēlēšanās nopietni strādāt
• komandas darbu kopā ar skolotāja palīgu
• lielāku pamatalgu par valstī noteikto un arī pašvaldības piemaksas
• atbalstu dalībai olimpiādēs, konkursos un skolas projektos
• iespēju plānot un veidot sava mācāmā priekšmeta vidi skolā
• interesantu darba vidi un savu motivācijas sistēmu
• iespēju iesaistīties skolas padomes darbā un citās aktivitātēs
• jauniem un mazāk pieredzējušiem pedagogiem nodrošinām mentora atbalstu.
 
Konkurss notiks pēc rakstisku CV un motivācijas vēstuļu izskatīšanas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 21. jūlijam. Pieteikumus sūtīt uz e-pastu: un vai iesniegt personīgi Carnikavas pamatskolā Nākotnes ielā 1. Tālrunis uzziņām: 67993613, mob.: 29389606