Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada pašvaldība lemj par vidusskolas izveidi Carnikavā

.

Pamatskolas ekaAtbildīgi domājot par augstvērtīgu vispārējās izglītības pieejamību Carnikavas novadā, Carnikavas novada dome šodien, 24. maijā, ārkārtas sēdē vienbalsīgi, ar 13 balsīm "par", apstiprināja lēmuma projektu par Carnikavas pamatskolas reorganizāciju, dibinot vispārējās vidējās izglītības iestādi – Carnikavas vidusskolu. To plānots atvērt 2018. gada 1. septembrī.
 
Lai izstrādātu vidusskolas izveides novadā pamatojumu, 2016. gada septembrī tika izveidota darba grupa, kurā kopā ar deputātiem darbojās izglītības speciālisti, kā arī skolēnu vecāku pārstāvis.
 
Carnikavas vidusskolas izveides plāns paredz, ka papildus vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmai padziļināti tiks piedāvāts apgūt funkcionālos virzienus – informāciju tehnoloģijas, matemātiku, bioloģiju un ķīmiju, kā arī zviedru valodu un sadarbībā ar Aizsardzības ministriju – valsts aizsardzības mācību.
 
Lai saņemtu saskaņojumu Carnikavas vidusskolas dibināšanai, mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas Izglītības un zinātnes ministrijā tiks iesniegts Carnikavas vidusskolas izveides pamatojums.
 
Izglītības un kultūras nodaļa