Rakstos

Drukāt

Dome izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2017./2018. mācību gadam

.

Zimuli labotsLai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2017./2018. mācību gadam.
 
Programmas:
1. Kultūrizglītības programmas – dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora;
2. Tehniskās jaunrades programmas;
3. Vides izglītības programmas;
4. Citas programmas.
 
Interešu izglītības programmas lūdzam iesniegt Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) līdz 2017. gada 15.jūnijam.
 
Rakstot programmas, ir iespējams izmantot mājaslapu www.visc.gov.lv, kur pieejami programmu paraugi un ieteikumi. Ieteikums programmu sastādīt vismaz uz diviem gadiem. Izglītības iestāžu pedagogiem jāiesniedz tikai interešu izglītības programma un atskaite par 2016./2017. mācību gadu (brīvā formātā). Savukārt juridiskām un fiziskām personām jāiesniedz:
- licence par programmas realizēšanu;
- interešu izglītības programma;
- atskaite par 2015./2016. mācību gadu (brīvā formātā).
 
Iesniegtās programmas izvērtēs Carnikavas novada domes izveidotā komisija. Informācija un konsultācijas: , 67993590, 29389606.
 
Atgādinām, ka, izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:
- attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
- stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu,
veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko
mantojumu un kultūras vērtības;
- sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru).
- ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.
 
A. Krasta