Rakstos

Drukāt

Ienākumu nodokļa atmaksa pēc strādāšanas ārzemēs

.

Darbs arzemesPlānojat strādāt ārzemēs? Varbūt jau esat to darījuši? Neaizmirstiet pārbaudīt, vai jūs neesat pārmaksājuši ienākumu nodokli.
 
Lielākajā daļā gadījumu par personām, kas pirmo reizi izbraukušas, lai strādātu ārzemēs, ienākumu nodoklis tiek pārmaksāts, jo darba devēji nezina, kā likmi pareizi piemērot ienākumiem. Šos nodokļus ir iespējams atgriezt 3 – 6 nākamo finanšu gadu laikā atkarībā no valsts, kurā jūs strādājāt.
 
Nodokļu atgriešana
Beidzoties taksācijas gadam vai pabeidzot darbu un atstājot valsti, darbiniekam šīs valsts nodokļu dienestā ir tiesības iesniegt pieteikumu nodokļu atgriešanai. Pēc šī pieteikuma aizpildīšanas ārvalsts nodokļu dienesta darbinieki pārbaudīs personas iesniegtos datus un aprēķinās pārmaksāto ienākumu nodokļa summu. Ja apstiprināsies, ka notikusi nodokļa pārmaksa, persona saņems nodokļa atmaksu.
 
Kādi dokumenti ir nepieciešami, lai saņemtu nodokļa atmaksu?
Visbiežāk ārvalstu nodokļu dienesti pieprasa šādus dokumentus un informāciju:
- Pases vai identifikācijas kartes kopiju;
- Dokumentus, kas apliecina ienākumus un nodokļu nomaksu, katrā no darba vietām valstī;
Tā var būt jūsu beidzamās nedēļas vai beidzamā mēneša algas aprēķina lapa vai dokuments, kuru ir izsniedzis darba devējs (piem., Lielbritānijā un Īrijā – forma P-45/P-60, Holandē – Jaaropgave, u.c.);
- Darba devēja pie, kura strādājāt nosaukums un adrese;
- Arvalsts, kurā strādājāt sociālās apdrošināšanas numurs.
 
Nodokļu atgriešanas procesa ilgums
Būs nepieciešami 2 – 3 mēneši, lai pēc dokumentu aizpildīšanas, saņemtu nodokļu atmaksu.
Naudas summa, kuru jūs varat atgūt
Atgriešanai iespējamā summa būs atkarīga no tā, cik ilgi jūs strādājāt, kādi bija ienākumi, kurā valstī jūs strādājāt u.c.
 
Procesa likumība?
Pamatojoties uz ārvalstī spēkā esošajiem likumiem, katram ir jāiesniedz nodokļu deklarācijas, bet nodokļu atmaksāšana ir daļa no ienākumu nodokļa deklarāciju iesniegšanas procesa. Nodokļu atmaksa ir likumīgs un dabisks process, tāpēc tam nebūs nekādas ietekmes uz jūsu darba iespējām ārzemēs.
 
Tiesības uz vecuma pabalstu vai pensiju pēc tam, kad saņemta nodokļu atmaksa ārzemēs.
Jums būs tiesības saņemt ārzemēs vacuma pensiju, ja būsiet nostrādājis tur likumdošanā noteiktotajam atbilstošu periodu, kā arī izpildījis pārējās prasības. Nodokļu atmaksai nav ietekmes uz vecuma pensiju. Pastāv divi galvenie nodokļu veidi: sociālie nodokļi un ienākumu nodokļi. Atgūt ir iespējams vienīgi pārmaksāto ienākumu nodokli. Tādejādi, jūsu sociālās garantijas – vecuma pensija vai pabalsti netiks skarti. Ienākuma nodokļa atmaksa nekādā veidā nav saistīta ar sociālajiem pabalstiem un garantijām.
 
Nodokļi Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā
Latvijā jums nav jāmaksā nekas, jo nodokļi jau ir samaksāti ārvalstī. Latvija ir noslēgusi līgumus par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu ar daudzām valstīm, tāpēc Latvijas iedzīvotājiem, kas maksā nodokļus ārvalstīs, nav jāmaksā nekādi papildu nodokļi.
 
Foto: Internations.org