Rakstos

Drukāt

Biedrībai "Kalngalieši" jauna vadītāja

.

Gunita Dzene 800Tā kā līdzšinējais biedrības „Kalngalieši" valdes priekšsēdētājs Guntis Millers izteica velmi atbrīvoties no amata pienākuma pildīšanas personisku motīvu dēļ, šī gada 22.augustā tika sarīkotas jaunas valdes priekšsēdētāja vēlēšanas. 
 
Tajās tika izvirzīti trīs kandidāti – Līga Saļma, Jānis Spoģis un Gunita Dzene. Ar vienbalsīgu lēmumu tika nolemts, ka valdes priekšsēdētāja pienākumus turpmāk pildīs Gunita Dzene, Jānis Spoģis darbosies kā priekšsēdētājas vietnieks, savukārt Līga Saļma pārraudzīs biedrības projektus.
 
Biedrība „Kalngalieši" veiksmīgi darbojas jau astoņus mēnešus, par ko liecina kā paveiktie darbi, tā sarīkotie pasākumi. Šobrīd biedrībā oficiāli ir 52 fiziskas personas un viena juridiska – Carnikavas novada dome. Par precīzāku biedru skaitu „Kalngaliešu" pulkā varēsim spriest 12. janvārī, kad biedrība svinēs savu gada jubileju.
 
Nākamā biedrības „Kalngalieši" sanāksme notiks šī gada 19.septembrī, un tajā ciemosies mūsu novada deputāts Roberts Raimo. Visi Kalngales iedzīvotāji ir mīļi gaidīti stāties biedru rindās un aktīvi darboties Kalngales un citu novada ciemu labā.
 
Biedrība „Kalngalieši"