Rakstos

Drukāt

Zirgu diena Carnikavā

.

zirgu diena 2013Sestdienā, 3.augusta pēcpusdienā Carnikavas parkā norisinājās novada Zirgu diena „Rikšiem bērīt es palaidu", kas norisinājās Carnikavas novadā pirmo reizi. Pasākuma ideja pieder Carnikavas Jātnieku biedrībai, kas ar Nīderlandes fonda KNHM (Koninklijke nederlandsche heidemaatschappij) finansējuma un Carnikavas novada līdzfinansējuma starpniecību realizēja projektu, kura mērķis ir apvienot Carnikavas jātniekus kopīgu mērķu sasniegšanai un veicināt jaunu tradīciju veidošanos Carnikavas novadā, organizējot tāda veida pasākumu, kā Zirgu diena, kas cilvēkiem uz zirgu liek skatīties ar citām acīm. Projekta ietvaros realizējot tā mērķi, tika izveidots zirgu senlietu eksponātu katalogs, kas tagad būs apskatāms Carnikavas Novadpētniecības centrā. Nākotnē paredzēts labiekārtot Novadpētniecības centra teritoriju un izveidot dabas taku.

Uz Zirgu dienu bija ieradušies gan lielie, gan mazie, kas varēja aplūkot zirgu lietu izstādi sākot ar zirgu iemauktiem līdz par zirgu kamanām ziemai.

Pasākumu ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas Valsts policijas zirgi, kuri policijas darba ikdienā tiek izmantoti drošības nolūkos, kas skatītājus priecēja ar saviem paraugdemonstrējumiem. Lielu lomu pasākuma laikā spēlēja jaunie jātnieki vecuma posmā no 12 līdz 16 gadiem, kuri projekta ietvaros,10 nodarbībās apguva iemaņas un prasmes jātnieku sporta pamatu apguvē un saskarsmē ar zirgu, rādīja pasākuma apmeklētājiem paraugdemonstrējumus uz zirga, kā arī voltižēšanu jeb vingrojumi uz zirga, ko rādīja ZS „EKVI" meitenes.

Atšķirībā no citiem kultūras pasākumiem, Zirgu diena tika aizvadīta klusākā gaisotnē, skanot koklei un akordeonam fonā, ko spēlēja folkloras kopas „Cēlāji" pārstāve. Tas tādēļ, lai nesabaidītu pasākuma galvenos dzīvniekus zirgus no liekiem un skaļiem trokšņiem.

Paldies visiem, kas apmeklēja novada Zirgu dienu „Rikšiem bērīt es palaidu".

Liels paldies arī ZS „POČI", klubam „EKVI", Carnikavas Jātnieku biedrībai un bērniem, kas iesaistījās projektā.

M.Pranka