Rakstos

Drukāt

Iespēja pieteikties atbalstam plūdos skartajiem mājokļiem līdz 19.jūnijam

.

Pludi pargauja 500
Dome atkārtoti atgādina, ka Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem līdz šī gada 19.jūnijam ir iespēja pieteikties vienreizējam pabalstam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai. 
 
 
 
Lai novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vismaz daļēji kompensētu plūdu rezultātā radītos zaudējumus, Carnikavas novada domes sēdē 22.maijā tika apstiprināti saistošie noteikumi „Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai", kā arī veikti grozījumi saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā".
 
Saistošie noteikumi „Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai mājas remontam 2013.gada pavasara plūdu radīto bojājumu seku novēršanai" nosaka kārtību, kādā Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem tiek piešķirts vienreizējs pabalsts plūdu laikā (no 19.04.2013. līdz 02.05.2013.) novada teritorijā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam. Pabalstu iespējams piešķirt apmērā līdz 500 Ls no iesniegumā norādītajiem faktiskajiem zaudējumiem.
Persona, kurai pienākas vienreizējs pabalsts, 14 dienu laikā no to spēkā stāšanās brīža (06.06.2013.) iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
Sīkāka informācija par saistošajiem noteikumiem: ŠEIT
 
Grozījumi saistošajos noteikumos „Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā" nosaka kārtību, kādā ārkārtas situācijā ir piešķirams pabalsts līdz Ls 500 līdzšinējo Ls 300 vietā personām, kuras atbilst šo noteikumu 4.- 5.punktā minētajiem kritērijiem. Persona, kurai pienākas sociālās palīdzības pabalsts, iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
Sīkāka informācija par grozījumiem saistošajos noteikumos: ŠEIT
 
Pašvaldība aicina iedzīvotājus savlaicīgi iesniegt iesniegumus par plūdos radītajiem zaudējumiem
 
Jāpiebilst, ka personām, kuras var pretendēt uz finansiālo atbalstu 2013.gada pavasara plūdu radīto seku zaudējumu segšanai, to nebūs iespējams saņemt vienlaikus piesakoties gan uz sociālās palīdzības pabalstu, gan vienreizējo pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam. Sīkāka informācija par pabalstu piešķiršanas nosacījumiem, vēršoties Būvvaldē pa tālr. 67993428 vai Sociālajā dienestā pa tālr. 67993101.
 
S.Baltruka