Rakstos

Drukāt

29.aprīlī tikšanās ar Kalngales iedzīvotājiem par centralizētās ūdenssaimniecības projektu

.

Kadikis eka 80029.aprīlī plkst. 19:00 Kalngales iedzīvotāji aicināti uz tikšanos ar Carnikavas novada domes pārstāvjiem par Kalngales ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projektu.
 
Uz tikšanos aicināti visi, kuriem ir jautājumi par šī projekta izstrādi, veicamajiem darbiem, kā arī iedzīvotāju iespējām pieslēgties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai.
 
Tikšanās notiks 29.aprīlī plkst. 19:00 Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā „Kadiķis", Cīruļu ielā 10. Uz iedzīvotāju jautājumiem atbildēs Carnikavas novada domes, Būvvaldes un pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" pārstāvji.
 
Kā jau ziņots, šī gada 17.aprīlī Kalngalē tika uzsākta jaunu ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve projekta „Carnikavas novada Kalngales ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība" ietvaros.