Rakstos

Drukāt

Kūlas ugunsgrēki jānovērš jau rudenī

.

sausa zale 800Lai samazinātu kūlas ugunsgrēku risku, svarīgi sakopt īpašumus vēlu rudenī – savākt atkritumus un pirms aukstā laika iestāšanās veikt pļaušanas darbus zemes teritorijās, lai pavasarī, kad nokūst sniegs, nebūtu pērnās zāles, ko dedzināt.
 
VUGD apkopotā statistika liecina, ka 2015.gadā Latvijā tika reģistrēti 2786 kūlas ugunsgrēki, Latvijas novados pavisam dzēsti 1956 kūlas ugunsgrēki, no tiem Carnikavas novadā dzēsti četri kūlas ugunsgrēki, kuros kopā izdegusi 7170 m2 platība.
 
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" atgādina, ka pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2009/6 (II.d.) par īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšana un kopšana noteikts, ka īpašniekam, valdītājam vai lietotājam-nomniekam jānodrošina īpašuma teritorijas sakopšana, t.sk., zālāja nopļaušana ar nopļautās zāles savākšanu ne retāk kā vienu reizi gadā.
 
Carnikavas novada pašvaldības policija brīdina, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskas personas var tikt sodītas ar simt četrdesmit līdz septiņsimt eiro lielu naudas sodu, savukārt juridiskas personas – ar septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt eiro lielu sodu.
 
Paldies visiem, kas, sadzirdējuši šo atgādinājumu, veiks visus nepieciešamos pasākumus. Paldies tiem zemju īpašniekiem, kuri savus īpašumus jau sakopuši! Tas viss palīdzēs novērst kūlas ugunsgrēkus, kas nodara lielu postu apkārtējai videi un cilvēkiem!
 
Dagnija Liepkalne,
"Carnikavas Komunālservisa"
vides un darba aizsardzības speciāliste