Rakstos

Drukāt

Dzīvžogi apgrūtina satiksmi uz ceļiem

.

Dzivzogi2 700Mūsu novads pamazām kļūst arvien sakoptāks, un iedzīvotāji kopumā ir kļuvuši apzinīgāki, kopjot savas teritorijas. Tomēr joprojām diemžēl aktuāla problēma ir ceļa daļā pie īpašumiem sastādītie dzīvžogi un izvietotie akmeņi.
 
Tā kā Carnikavas novada teritorijā vēsturiski ir izveidotas šauras ielas, ikdienā ceļu satiksme šajās vietās ir apgrūtināta – samainīties ar vieglajiem transportlīdzekļiem ir grūti, savukārt kravas transportlīdzekļiem tas ir nopietns pārbaudījums autovadītāja kvalifikācijai. Pie ceļa sastādītie dzīvžogi, kas vasarā kuplo pilnā krāšņumā, būtiski samazina redzamību uz jau tā šaurajiem ceļiem, tā vēl vairāk apgrūtinot satiksmi.
 
Ir bijuši arī gadījumi, kad traktora šoferis ziemā, tīrot sniegu, uzbraucis uz apsniguša akmens, saņemot tik spēcīgu triecienu, ka viņam bija nepieciešama hospitalizācija. Arī bērni, braucot ar velosipēdiem, ir guvuši neskaitāmas traumas, uzbraucot pie ceļiem izvietotajiem akmeņiem, jo nav spējuši veiksmīgi samainīties ar garām braucošajiem auto. Turklāt īpašuma piegulošās teritorijas nekopšana bojā arī novada kopējo tēlu, apkārtējiem iedzīvotājiem liedzot tiesības dzīvot sakoptā un drošā vidē.
 
Atgādinām, ka saskaņā ar novada domes saistošajiem noteikumiem par apstādījumu aizsardzību, teritorijas labiekārtošanu, kopšanu un būvju uzturēšanu īpašniekiem ir jānodrošina savam īpašumam piegulošās teritorijas sakopšana – jāpļauj zālājs, jātīra ietve, jāatbrīvo no akmeņiem, atkritumiem u.c. Par šo prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu: fiziskām personām – līdz EUR 350, juridiskām personām – līdz EUR 1400.
 
Pašvaldības policija