Rakstos

Drukāt

"Sadales tīkls" paaugstinās elektroapgādes kvalitāti Carnikavas novadā

.

Sadales tiklsAS „Sadales tīkls" informē, ka, lai uzlabotu elektroapgādes kvalitāti Carnikavas novadā, tiks īstenoti pieci investīciju projekti, elektroapgādes uzlabošanas darbos ieguldot vairāk nekā EUR 328 000.
 
Darbu ietvaros tiks veikta zemsprieguma gaisvadu līnijas rekonstrukcija un izbūvēta jauna 0,4 kV kabeļlīnija 4 km garumā Gaujmalā un Ģipteros, kā arī d/s „Arhitekts" teritorijā. Rekonstrukcijas gaitā plānots izbūvēt vidējā sprieguma kabeļu līniju gandrīz 1,5 km garumā starp d/s „Gauja" un d/s „Kāpas", uzlabojot elektroapgādes drošumu d/s „Kāpas" iedzīvotājiem.
 
Kopumā kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai uzņēmums AS „Sadales tīkls" 2014. gadā Saulkrastu, Carnikavas, Garkalnes, Ādažu un Sējas novadā realizēs 24 investīciju projektus, elektrotīkla attīstībā ieguldot vairāk nekā 2,4 milj. eiro.
 
Ādažu novadā plānoti 2 investīciju projekti, ieguldot vairāk nekā 177 tūkst. eiro. Projektu ietvaros tiks veikta zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīnijas pārbūve kabeļu līnijā aptuveni 8 km garumā.
 
Viens no šī gada nozīmīgākajiem projektiem ir esošās vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve kabeļu līnijā Garkalnes novadā. Projektu ietvaros plānots ieguldīt jaunu 20 kV kabeļu līniju 16 km garumā starp 110/20kV apakšstaciju „Ropaži" Garkalnē un sadales punktu Berģos, kā arī izbūvēt 6 jaunas transformatora apakšstacijas. Projekta realizāciju plānots uzsākt šogad un būvniecības darbi turpināsies arī 2015. gadā. Pēc rekonstrukcijas darbu pabeigšanas ievērojami uzlabosies elektroapgādes kvalitāte un drošums Baltezera un Langstiņu ciema iedzīvotājiem.
 
AS „Sadales tīkls" 2014. gadā kopumā visā Latvijā plāno atjaunot 581 km vidējā sprieguma līnijas, 1076 km zemsprieguma līnijas, kā arī veikt rekonstrukciju vai no jauna izbūvēt 480 transformatoru apakšstacijas. Kabeļu guldīšanas programmas ietvaros, vidējā sprieguma gaisvadu līniju pārbūve kabeļu līnijās plānota 203 km garumā.
 
Foto: Sadalestikls.lv
 
Informāciju sagatavoja:
Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls"
Komunikācijas speciāliste
Tālr. 67728823