Rakstos

Drukāt

Dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds

.

stacijas 5 800Carnikavas novada pašvaldība informē, ka fiziskai personai P.A. ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds.
 
Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās daļas 3. punktu, trešo un ceturto daļu, ar Carnikavas novada domes 17.12.2014. lēmumu (protokols Nr. 29, 6.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds P.A. EUR 739,57 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 495,29 un nokavējuma naudas EUR 244,28.